კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვინ ვართ ჩვენ?

ჩვენი საიტის მისამართია: http://sportfans.ge.

რა პერსონალურ ინფორმაციას ვიღებთ ჩვენ და რატომ

კომენტარები

როდესაც მომხმარებელი ტოვებს კომენტარს საიტზე, ჩვენ ვაგროვებთ კომენტარების ფორმაში ნაჩვენებ მონაცემებს, აგრეთვე მომხმარებლის ბრაუზერს რომლიდანაც მან ეს კომენტარი დაწერა – ეს უკანასკნელი ხელს შეუწყობს სპამის გამოვლენას.